Özofagus atrezisi ve buna eşlik eden hastalıklarla doğan çocukların ailelerine ve kendilerine destek vermek üzere kurulmuş bir dernektir. Özofagus atrezisi nadir görülen bir hastalıktır. Genel olarak her 3500 doğumda bir görüldüğü kabul edilir ve Türkiye’de her yıl 370 özofagus atrezili bebek doğduğu düşünülebilir. Anne ve babanın çocuğunda özofagus atrezisi ve bununla ilişkili diğer anomalilerin olduğunu öğrenmesi duygusal olarak son derece zor bir sürece kapı açar.


TROAD, özofagus atrezisinin öğrenildiği ilk andan başlayarak, çocuğun büyümesi sırasında karşılaşılabilecek her türlü durumda aile ve çocuklara dostluk, destek ve gereğinde bilgi vermeyi amaçlar. Bu amaçla, özofagus atrezili çocuğu olan ailelere ve yakınlarına bire-bir destek olmak, bir araya gelerek sosyalleşmeyi sağlamak, internet üzerinden iletişime açık olmak, konu hakkında bilgilenmeyi sağlayacak kitapçık ve broşürler hazırlamak ve ülke sağlık ve bakım sisteminde yapılması gerekli düzenlemeler ile ilgili kamuoyu oluşturmak hedeflenmiştir.

Bağış yapın
Bize destek olun